მართლმსაჯულების საკოორდინაციო საბჭოს დაარსება

16 ივლისი 2020

მნიშვნელოვანი დღე ქართული მართლმსაჯულების სისტემის ისტორიაში ვრცლად

სამუშაო შეხვედრა გერმანიის ადვოკატთა ფედერალურ პალატასთან

14 ივლისი 2020

14 ივლისს, გერმანიის ადვოკატთა ფედერალური პალატისა (BRAK) და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ორგანიზებითა და საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდის (IRZ) მხარდაჭერით, კომერციული დ... ვრცლად

კრისტიან ურსე ადვოკატთა ასოციაციაში

13 ივლისი 2020

დღეს, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეს, დავით ასათიანსა და საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის ხელმძღვანელს კრისტიან ურსეს შორის გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა გაიმართა ვრცლად

ადვოკატთა საყურადღებოდ

13 ივლისი 2020

2020 წლის 02 ივლისის სპეციალური  პენიტენციური სამსახურის წერილის პასუხად, იხილეთ ადვოკატთა ასოციაციის 2020 წლის 10 ივლისის წერილობითი პოზიცია ბმულზე: საპასუხო წერილი ვრცლად

არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვის სფეროში სპეციალიზებულ ტრენინგები

9 ივლისი 2020

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 5¹ მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად, წარმატებით ახორციელებს არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვის სფეროში სპეციალიზებულ ტრენინგებს. ვრცლად

სარევიზიო კომიისის სხდომა

8 ივლისი 2020

2020 წლის 8 ივლისს ადვოკატთა ასოციაციის სარევიზიო კომიისის სხდომა გაიმართა ვრცლად

ადვოკატთა საყურადღებოდ

7 ივლისი 2020

2019 წლის 2 მაისს, ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელობასა და პენიტენციური სამსახურის წარმომადგენლებს შორის გაიმართა შეხვედრა, რომელიც შეეხებოდა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში შემსვლელ ადვოკატთა პირად... ვრცლად

წევრთა საყურადღებოდ

6 ივლისი 2020

როგორც მოგეხსენებათ, 2017 წლის 7 მაისს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელმა საბჭომ ერთხმად დაამტკიცა „ადვოკატთა ასოციაციის წევრთა მხარდაჭერის ღონისძიებების გეგმა.“ ვრცლად

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი