აბაშიძე გია

Specialization: Civil
Service area: Civil Law
Phone: 555007893
Email: advokati77@yahoo.com

About Lawyer:
2002-2007 წლებში ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. 2009 წლიდან საქართველოს ადვოკატთა საოციაციის წევრი. 2009-11 წლები საქართველოს იურისტთა საერთაშორისო კლუბის ადვოკატი. 2011- წლიდან დამოუკიდებელი ადვოკატი სამოქალაქო სამათლის სპეციალობით.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

Executive Board

Training Center

Ethics Commission

Committiees

Audit Commission

Special Fund

Lawyer Profiles

Lawyers Database