ვეტო

Service area: Criminal Law
Address: ქ.ქუთაისი სოლომონ პირველის N4/2
Phone: 599506464
Email: vetolawoffice@gmail.com
Web page: https://www.facebook.com/Veto-Law-Office

About bureau:
დავიცავთ თქვენს ინტერესებს სამართლის შემდეგ დარგებში:სისხლის სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, კონსტიტუციური სამართალი, სამოქალაქო სამართალი, სამეწარმეო სამართალი, შრომის სამართალი, სამშენებლო სამართალი, ინტელექტუალური სამართალი, საგადასახადო სამართალი, სადაზღვევო სამართალი, საბანკო სამართალი.

პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

Executive Board

Training Center

Ethics Commission

Committiees

Audit Commission

Special Fund

Lawyer Profiles

Lawyers Database