გიორგი აფრიაშვილი

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: ქ. თბილისი, მტკვრის ქ.6 (თბილისის იუსტიციის სახლის მოპირდაპირედ); ქ. გურჯაანი, ი. ნონეშვილის ქ.4 (გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის მოპირდაპირედ)
ტელეფონის ნომერი: 557-541-145
ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური
ელ. ფოსტა: george_apriashvili@yahoo.com

ადვოკატის შესახებ:
იურიდიული კონსულტაცია, იურიდიული დოკუმენტების შედგენა და წარმომადგენლობა ნებისმიერი კატეგორიის დავაზე როგორც სასამართლოში, ასევე კერძო არბიტრაჟებსა და სხვადასხვა ადმინისტრაციულ დაწესებულებებში
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი