აბრამიძე დავითი

სპეციალიზაცია: სისხლი
მომსახურების სფერო: ადმინისტრაციული სამართალი
მისამართი: ქ. თბილისი, თინათინის ქ.#2, ბინა #72
ტელეფონის ნომერი: 599886969
ენები: ქართული, ინგლისური, გერმანული, რუსული.
ელ. ფოსტა: davidss_mail@yahoo.de

ადვოკატის შესახებ:
სპეციალიზაცია: არქიტექტურულ-სამშენებლო სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, სისხლის სამართალი.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი