აბაშიძე გია

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
ტელეფონის ნომერი: 555007893
ელ. ფოსტა: advokati77@yahoo.com

ადვოკატის შესახებ:
2002-2007 წლებში ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. 2009 წლიდან საქართველოს ადვოკატთა საოციაციის წევრი. 2009-11 წლები საქართველოს იურისტთა საერთაშორისო კლუბის ადვოკატი. 2011- წლიდან დამოუკიდებელი ადვოკატი სამოქალაქო სამათლის სპეციალობით.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი