სამსონია ანა

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
ენები: ქართული, გერმანული, ინგლისური,რუსული
ელ. ფოსტა: ana.samsonia@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
მომსახურების სფერო მოიცავს შემდეგს: სამეწარმეო სამართალი, ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი, შრომის სამართალი, მედია სამართალი.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი