აფხაძე ზურაბ

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამეწარმეო სამართალი
მისამართი: თბილისი არჩილ მეფის ქუჩა, კორპ 25 ბ #84
ტელეფონის ნომერი: 577384005
ენები: ქართული ინგლისური
ელ. ფოსტა: zuraafxadze@yahoo.com

ადვოკატის შესახებ:
ზურაბ აფხაძეს გააჩნია 2 წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება: სახელშეკრულებო, საკორპორაციო, შრომის სამართლის და დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის მიმართულებით.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი