საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცია დაიწყო!

1 სექტემბერი 2022

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცია დაიწყო და 2022 წლის 3 ოქტომბერს 15:00 საათამდე გაგრძელდება!
დამატებითი ინფორმაციისა და რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი