გამოცდებზე რეგისტრაცია დაიწყო

1 თებერვალი 2019

დაიწყო ადვოკატთა 2019 წლის საკვალიფიკაციო გამოცდებისათვის რეგისტრაცია.

რეგისტრაცია დასრულდება 28 თებერვალს.

გამოცდებისათვის რეგისტრაცია შესაძლებელი ელექტრონულად, ასოციაციის პორტალის საშუალებით.

ინფორმაცია დაწვრილებით.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი