ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცია დაიწყო

2 სექტემბერი 2019

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცია დაიწყო და 30 სექტემბრამდე გაგრძელდება

რეგისტრაციისათვის იხილეთ ბმული.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი