კომიტეტების შესახებ

ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს 2018 წლის 12 იანვრის გადაწყვეტილებით, ასოციაციის თბილისის ოფისში შეიქმნა 19 მუდმივმოქმედი კომიტეტი, ხოლო რეგიონულ ცენტრებში (აჭარა, იმერეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, კახეთი) შეიქმნა 16 რეგიონული კომიტეტი. თითოეული კომიტეტი შედგება 7-დან 15-მდე ადვოკატისგან, რომელთაც 1 წლის ვადით ამტკიცებს აღმასრულებელი საბჭო.

კომიტეტების საქმიანობის მიზანს წარმოადგენს:

►ასოციაციის წევრთა ჩართულობის უზრუნველყოფა ასოციაციის საქმიანობაში;

►ასოციაციის ინსტიტუციურ გაძლიერებაზე ზრუნვა;

►ადვოკატთა კორპუსის ინტერესების წარმოდგენა და დაცვა შესაბამის ინსტიტუტებთან;

►კანონშემოქმედებით პროცესსა და მართლმსაჯულების რეფორმებში ადვოკატთა კორპუსის მონაწილეობის ხელშეწყობა;

►სამართლის უზენაესობის პრინციპის განმტკიცებასა და მართლმსაჯულების ეფექტიანი ადმინისტრირების პროცესში ასოციაციის ჩართულობის უზრუნველყოფა.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ფონდი

ადვოკატები

ადვოკატის პროფილი