2024 წლის განგრძობადი იურიდიული განათლების პროგრამის განსასაზღვრად ტრენინგ საჭიროებების კვლევის პროცესი დაიწყო!

23 იანვარი 2024

გაცნობებთ, რომ მიმდინარეობს 2024 წლის განგრძობადი იურიდიული განათლების პროგრამის შემუშავება. 
ადვოკატის პორტალზე გამოცხადებულია გამოკითხვა. აღნიშნულის შევსებით შეგიძლიათ დააფიქსიროთ თქვენთვის პრიორიტეტული თემები, რომლის საფუძველზეც დაიგეგმება 2024 წლის განგრძობადი იურიდიული განათლების პროგრამა და საგანმანათლებლო ღონისძიებები, როგორც თბილისის, ასევე, რეგიონული მასშტაბით. 

გთხოვთ, მიიღოთ მონაწილეობა გამოკითხვაში და რეგიონის შესაბამისად შეავსოთ კითხავრი 2024 წლის 01 მარტამდე.  

იხილეთ ადვოკატის პორტალის ბმული.

იხილეთ ვიდეო ინსტრუქცია.

აღნიშნულ პროცესში თითოეული თქვენგანის მონაწილეობა მეტად მნიშვნელოვანია.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი