წევრთა საყურადღებოდ!

17 თებერვალი 2023

გაცნობებთ, რომ ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს 2023 წლის 16 თებერვლის გადაწყვეტილებით 2023 წლის 16 თებერვლიდან საწევრო დავალიანების მქონე წევრთა მიმართ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით, ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო, როგორც 2023 წლის საწევრო დავალიანების მქონე წევრთა მიმართ, ასევე, 2022 წლის 31 ოქტომბრამდე გადავადებული 2021-2022 წლების საწევრო დავალიანების მქონე წევრთა მიმართ. 
გთხოვთ, გაეცნოთ ამონაწერს აღმასრულებელი საბჭოს სხდომის ოქმიდან.

ასევე, იხილეთ:

2021 წლის საწევრო დავალიანების მქონე პირთა სია.
2022 წლის საწევრო დავალიანების მქონე პირთა სია.
2023 წლის საწევრო დავალიანების მქონე პირთა სია.ასოციაციის საბანკო რეკვიზიტები:

მიმღები ბანკი: სს "ბაზისბანკი"
ანგარიში: GE27BS0000000004836000
ბანკის კოდი: CBASGE22
ასოციაციის საიდენტიფიკაციო კოდი: 202 255 692
დანიშნულება: სახელი, გვარი, სიითი N

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი