წევრთა საყურადღებოდ!

7 თებერვალი 2024

გაცნობებთ, რომ ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს 2024 წლის 06 თებერვლის გადაწყვეტილებით, საწევრო დავალიანების მქონე წევრთა მიმართ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით, ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო.

გთხოვთ, გაეცნოთ ამონაწერს აღმასრულებელი საბჭოს სხდომის ოქმიდან.

ასევე, იხილეთ: 2024 წლის საწევრო დავალიანების მქონე პირთა სია.


ასოციაციის საბანკო რეკვიზიტები:

მიმღები ბანკი: სს "ბაზისბანკი"
ანგარიში: GE27BS0000000004836000
ბანკის კოდი: CBASGE22
ასოციაციის საიდენტიფიკაციო კოდი: 202 255 692
დანიშნულება: სახელი, გვარი, სიითი N
 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი