ტრენინგი ადვოკატთა ასოციაციის კომიტეტის წევრებისათვის

15 მარტი 2023

USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის ფარგლებში, ადვოკატთა ასოციაციის ადამიანის უფლებებისა და საერთაშორისო სამართლის კომიტეტისა და  მართლმსაჯულებისა და სასამართლო რეფორმების კომიტეტის წევრებისათვის სიღრმისეული ტრენინგი ჩატარდა თემაზე: სამართლებრივი წერა, კვლევა და ანალიზი.
ტრენინგის მონაწილეები იმ ძირითად საკითხებს გაეცნენ, რომლებიც გადაწყვეტილების “ბრიფის” მომზადებას, სამართლებრივი აზროვნების პარადიგმებს, სამართლებრივი წესების სინთეზსა და სამართლებრივ კვლევას შეეხება.
აღნიშნული აქტივობა მიზნად ისახავს საკომიტეტო საქმიანობის განხორციელებისას სხვადასხვა სამართლებრივი დოკუმენტის, მოსაზრებების შემუშავების პროცესში ერთგავროვანი სტანდარტის დამკვიდრებას. 
ტრენინგს მოწვეული ექსპერტი, ეკატერინე ლომთათიძე უძღვებოდა.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი