(სისხლის სამართალი) სპეციალიზებული კურსი ადვოკატებისთვის

5 ნოემბერი 2020

მიმდინარეობს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების (სისხლის სამართალი) სპეციალიზებული კურსი ადვოკატებისთვის. 

კურსში 200-მე ასოციაციის წევრი მონაწილეობს, რომელთაც შესაბამისი ტესტირების გავლის შემდეგ, მიენიჭებათ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული ადვოკატის სტატუსი.

წარმატებას ვუსურვებთ ჩვენ კოლეგებს! 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი