სარევიზიო კომიისის სხდომა

8 ივლისი 2020

2020 წლის 8 ივლისს ადვოკატთა ასოციაციის სარევიზიო კომიისის სხდომა გაიმართა. სხდომაზე განიხილეს 2019 წლის ფინანსური ანგარიშისთვის დამოუკიდებელი  აუდიტორული კომპანიის შერჩევა. 

წევრებმა ერთხმად მიიღეს გადაწყვეტილება და შერჩეულ იქნა დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს 2019 წლის ფინანსური აუდიტის ჩატარებას.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი