სამუშაო შეხვედრა „მომხმარებლის უფლებების შესახებ“ კანონპროექტზე

12 თებერვალი 2019

11-12 თებერვალს, წინანდალში იმართება საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის გასვლითი სამუშაო შეხვედრა „მომხმარებლის უფლებების შესახებ“ კანონპროექტის შემუშავებასთან დაკავშირებით.

შეხვედრას საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციიდან ესწრებიან ასოციაციის კომერციული და კონკურენციის სამართლის კომიტეტის თავმჯდომარე - მარი ნიქაბაძე და ადმინისტრაციული სამართლის კომიტეტის თავმჯდომარე - სესილი ქადარია.

ადვოკატთა ასოციაციის კომერციული და კონკურენციის სამართლის კომიტეტი, ასევე ადმინისტრაციული სამართლის და სამოქალაქო სამართლის კომიტეტები ჩართულნი არიან პარლამენტის მიერ მომზადებული მომხმარებლის უფლებების შესახებ კანონპროექტზე მოსაზრებების შემუშავებაში.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი