სამუშაო შეხვედრა კომიტეტების საქმიანობის შესახებ

20 ივლისი 2021

ადვოკატთა ასოციაციის კომიტეტების სტრუქტურაზე, საქმიანობასა და ეფექტიანობის გაზრდის საშუალებებზე იმსჯელეს სამუშაო შეხვედრაზე აღმასრულებელი საბჭოს წევრებმა.

ევროპის საბჭოს საერთაშორისო ექსპერტმა, ჯონათან გოლდსმიტმა ასოციაციის წარმომადგენლებს კვლევის შედეგები და რეკომენდაციები წარუდგინა.

სამუშაო შეხვედრაზე ადვოკატთა ასოციციის ახალი საკომუნიკაციო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხილვა და დისკუსიაც გაიმართა.

შეხვედრა ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით ჩატარდა.ადვოკატთა ასოციაციის კომიტეტების სტრუქტურაზე, საქმიანობასა და ეფექტიანობის გაზრდის საშუალებებზე იმსჯელეს სამუშაო შეხვედრაზე აღმასრულებელი საბჭოს წევრებმა.

ევროპის საბჭოს საერთაშორისო ექსპერტმა, ჯონათან გოლდსმიტმა ასოციაციის წარმომადგენლებს კვლევის შედეგები და რეკომენდაციები წარუდგინა.

სამუშაო შეხვედრაზე ადვოკატთა ასოციციის ახალი საკომუნიკაციო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხილვა და დისკუსიაც გაიმართა.

შეხვედრა ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით ჩატარდა.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი