საინფორმაციო ბიულეტენი - მაისი/ივლისი

17 აგვისტო 2020

იხილეთ ადვოკატთა ასოციაციის 2020 წლის მაისი-ივლისის აქტივობების შესახებ მოკლე საინფორმაციო ბიულეტენი.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი