საერთო კრების რეზოლუცია

3 თებერვალი 2019

2019 წლის 3 თებერვალს ადვოკატთა ასოციაციის რიგგარეშე საერთო კრება გაიმართა. 

მართლმსაჯულების სისტემაში არსებული გამოწვევებისა და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა განწესების პროცესთან დაკავშირებული საკითხების თაობაზე მიღებულ იქნა ადვოკატთა საერთო კრების სპეციალური რეზოლუცია, რომლის ტექსტიც შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი