საადვოკატო ბიუროების საყურადღებოდ!

27 ივლისი 2023

ადვოკატთა სახლის ოფიციალური გაიხსნის კვალდაკვალ, ოფისის პერიმეტრზე გამწვანების სამუშაოები მიმდინარეობს. ირგვება ხეები და ეწყობა მწვანე საფარი.

აღნიშნულ პროცესში კი ფინანსური შემოწირულობის გზით

მონაწილეობის სურვილი არაერთმა საადვოკატო ბიურომ გამოთქვა, რაც ჩვენი მხრიდან მისასალმებელი ინიციატივაა.

გამწვანების პროექტის ფარგლებში, თითოეული თანამონაწილე ბიუროს სახელზე დაირგვებახე, შესაბამისი აღნიშვნით, რომელიც ჩვენს ქალაქსა და პროფესიის მომავალ თაობებსდარჩება.

საადვოკატო ბიუროებს და ასევე ინდივიდუალურ ადვოკატებს, ვისაც სურვილი გაქვთმონაწილეობა მიიღოთ ადვოკატთა სახლის ტერიტორიის გამწვანების კეთილ საქმეში, ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ასოციაციის საკონტაქტო პირს შემდეგნომერზე: 577 448 584

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი