რიგგარეშე საერთო კრების რეგლამენტი

31 იანვარი 2019

3 თებერვლის რიგგარეშე საერთო კრებაში მონაწილე წევრბს გთხოვთ, გაეცნოთ კრების რეგლამენტს ბმულზე

სტუმრის სტატუსით მონაწილეობის მსურველ პირებს გთხოვთ, იხილოთ რეგლამენტის მე-8 მუხლი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი