რეფორმა - ადამიანზე ორიენტირებული მართლმსაჯულებისთვის

23 ივნისი 2021

10 ივნისს, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციამ მართლმსაჯულების რეფორმის გეგმა - “ადამიანზე ორიენტირებული მართლმსაჯულებისთვის“ - წარადგინა. სამოქმედო გეგმა სანდო, გამჭვირვალე და ხარისხიანი მართლმსაჯულების სისტემის ჩამოყალიბებაზეა ორიენტირებული და, მათ შორის, მოიცავს ისეთ მიმართულებებს, როგორიცაა: ნაფიცი მსაჯულების ინსტიტუტის გაძლიერება, კომერციული დავების განხილვის მიზნით სასამართლო სისტემის ფარგლებში მსაჯული მოსამართლის ინსტიტუტის შემოტანა, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დამოუკიდებელი ინსტიტუტების წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა, მართლმსაჯულების საკოორდინაციო საბჭოს (ბენჩ-ბარი) მექანიზმის შემდგომი გაძლიერება და სხვა. დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ - „სამოქმედო გეგმა ადამიანზე ორიენტირებული მართლმსაჯულებისთვის“.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი