მიმდინარეობს სემინარი ასოციაციის მენეჯმენტისთვის

9 თებერვალი 2019

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მენეჯმენტისთვის მიმდინარეობს სემინარი ორგანიზაციული და სტრატეგიული მართვის საკითხებზე.
ღონისძიება გახსნა ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე დავით ასათიანმა და ევროპის საბჭოს წარმომადგენელმა უჩა ბახტაძემ.
სემინარის მიზანია ასოციაციის ორგანიზაციული პროცესებისა და მართვის სტანდარტის შემდგომი სრულყოფა. ღონისძიება ტარდება ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი