მეურვეობა/ მზრუნველობისა და ბავშვზე ზრუნვის სამუშაო ჯგუფი

7 მარტი 2020

აღმასრულებელი საბჭოს 2020 წლის 17 თებერვლის გადაწყვეტილებით ასოციაციაში შეიქმნა მეურვეობა/მზრუნველობისა და ბავშვზე ზრუნვის საკითხებზე სამუშაო ჯგუფი. 
სამუშაო ჯგუფის საქმიანობის მიზანია, საქართველოში მეურვეობა/მზრუნველობისა და ბავშვზე ზრუნვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავებასა და რეფორმების პროცესში ადვოკატთა ასოციაციის აქტიური ჩართულობის უზრუნველყოფა.
სამუშაო ჯგუფის შესახებ ინფორმაციის გასაცნობად, ეწვიეთ ბმულს.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი