მართლმსაჯულებისა და სასამართლო რეფორმის კომიტეტმა ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა წარმოადგინა

16 ივნისი 2022

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მართლმსაჯულებისა და სასამართლო რეფორმის კომიტეტმა 2022-2023 წლის სამოქმედო გეგმა და გაწეული საქმიანობის ანგარიში წარმოადგინა. 

სამოქმედო გეგმა ერთი წლის განმავლობაში კომიტეტის მიერ განსახორციელებელ აქტივობებს მოიცავს. 

ღონისძიების ფარგლებში „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასა“ და „ღია სივრცე კავკასია“-ს შორის ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმიც გაფორმდა, რომელიც ორგანიზაციებს შორის ერთობლივ ღონისძიებებსა და სხვადასხვა აქტივობას ითვალისწინებს.
 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი