კურსი თემაზე - რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების საკითხები

22 ოქტომბერი 2020

ადვოკატთა ასოციაციისა და GIZ-ის თანამშრომლობის ფარგლებში, ასოციაციის წევრთათვის მიმდინარეობს პრაქტიკული სასწავლო კურსი თემაზე - რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების საკითხები.

კურსში მონაწილეობს რეგისტრაციის შედეგად შერჩეული ათი ადვოკატი. აღნიშნულ სასწავლო კურსზე შემდგომი რეგისტრაცია გამოცხადდება მიმდინარე წლის  26 ოქტომბერს.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი