კურსზე რეგისტრაცია თემაზე - რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებები

9 ოქტომბერი 2020

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებათან (GIZ) ერთად, აცხადებს რეგისტრაციას 7 დღიან სიღრმისეულ კურსზე -  რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ. 

საკანონმდებლო ცვლილებები (I ჯგუფი).

მონაწილეები შეირჩევიან (ა) აღნიშნულ სფეროში მათი პრაქტიკული გამოცდილებისა (შეფასდება პარნიორ ორგანიზაციასთან ერთად) და (ბ) პირველადი რეგისტრაციის პრინციპის საფუძველზე.

I ჯგუფის კურსის თარიღებია: 19-20 ოქტომბერი; 26-27 ოქტომბერი; 2-3 ნოემბერი; 8 ნოემბერი (ყველა სესიაზე დასწრება სავალდებულოა).  

დამატებითი დეტალები ეცნობებათ შერჩეულ მონაწილეებს. 

კურსზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ, შეავსოთ განაცხადის ფორმა.

გისურვებთ წარმატებას!

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი