კონფერენცია - საგადასახადო სამართლის აქტუალური საკითხები.

11 ივლისი 2019

განგრძობადი იურიდიული განათლების ფარგლებში მიმდინარეობს კონფერენცია თემაზე - საგადასახადო სამართლის აქტუალური საკითხები.

კონფერენციას უძღვება საგადასახადო სამართლის ექსპერტი ზვიად როგავა.

განგრძობადი იურიდიული განათლების განახლებული ფორმატის ფარგლებში სამართლის აქტუალურ თემებზე კონფერენციის ფორმატის ღონისძიებები მომავალშიც გაგრძელდება.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი