კონფერენცია - „მედიის ევროპული სტანდარტი - ეთიკა და პასუხისმგებლობა"

3 მაისი 2019

2019 წლის 2 მაისს სასტუმრო ჰოლიდეი ინნ-ში ევროკავშირისა და საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია „მედიის ევროპული სტანდარტი - ეთიკა და პასუხისმგებლობა“ ჩატარდა.

კონფერენციაში მონაწილეობდნენ ადვოკატთა ასოციაციის კომუნიკაციის და მედია სამართლის კომიტეტის თავმჯდომარე - თამთა მურადაშვილი და კომიტეტის წევრები ლევან ჭიღლაძე და ხათუნა ხელაია.

2 მაისის კონფერენციის ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი იყო "მაუწყებლობის შესახებ" საქართველოს კანონში ინიცირებული ცვლილებები და საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის აუდიო ვიზუალური მედიამომსახურების შესახებ დირექტივასთან (AVMS 2010/13/EU) შესაბამისობაში მოყვანა. კომიტეტი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში მუშაობს „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის დახვეწაზე და მედია სამართლის დარგში ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებით ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზაციის საკითხზე.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი