კომიტეტების 2019-2020 წლების შემადგენლობა

28 მარტი 2019

ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელმა საბჭომ 2019 წლის 26 მარტის გადაწყვეტილებით დაამტკიცა კომიტეტების 2019-2020 წლების შემადგენლობა.

იხილეთ თბილისში მოქმედი კომიტეტების წევრთა სია წევრთა სია.

ახალ შემადგენლობას ასოციაცია წარმატებას და ნაყოფიერ მუშაობას უსურვებს.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი