ეთიკის კომისიის რეკომენდაციები

20 თებერვალი 2023

ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისია აგრძელებს ადვოკატებისთვის აქტუალურ და საინტერესო საკითხებზე რეკომენდაციების გაცემას. რეკომენდაციები ადვოკატების ჩართულობით, მათი შეკითხვების საფუძველზე მზადდება. 

მორიგი რეკომენდაციის თემა: აქვს თუ არა ადვოკატს უფლება იყოს თავისი მეუღლის წარმომადგენელი (ადვოკატი) ყოფილი კლიენტ(ებ)ის წინააღმდეგ სასამართლოში დავაში.

იხილეთ რეკომენდაცია.
 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი