დასრულდა საქართველოში მედიაციის პირველი სასერთიფიკატო კურსი

1 აგვისტო 2019

დასრულდა საქართველოში მედიაციის პირველი სასერთიფიკატო კურსი.
მედიაცია არის თვისობრივად ახალი ფორმა დავების შეთანხმების გზით გადასაწყვეტად.
ადვოკატთა ასოციაცია მხარს უჭერს შრომითი მედიაციის დანერგვასა და განვითარებას საქართველოში პროცესში ადვოკატთა ჩართულობის უზრუნველყოფის გზით.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი