დავით ასათიანმა საკანონმდებლო ცვლილების წინადადება წარადგინა

22 მაისი 2021

ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ, დავით ასათიანმა საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტს „საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საკანონმდებლო ცვლილების წინადადება წარუდგინა. იხ. https://bit.ly/3fBQQqb 

საკანონმდებლო ცვლილება საადვოკატო საქმიანობის განმახორციელებელი ფიზიკური პირებისათვის დაბეგვრის განსაკუთრებული რეჟიმის დაწესების გულუსხმობს, "ადვოკატთა შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

კომიტეტის სხდომაზე შეთანხმდა, რომ ფინანსთა სამინისტროსთან თანამშრომლობით შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომლის ფარგლებშიც საკანონმდებლო წინადადების განხილვა გაგრძელდება.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი