გასვლითი შეხვედრა შრომის საკითხებზე

24 ივლისი 2022

ციფრული ეკონომიკის სფეროში დასაქმებულ პირთა შრომითი უფლებები განიხილეს კონფერენციაზე ბათუმში. ორდღიანი ღონისძიება ადვოკატთა ასოციაციის შრომის სამართლის კომიტეტისა და ამერიკის სოლიდარობის ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა. ღონისძიება ადვოკატთ ასოციაციის თავმჯდომარემ გახსნა. 
კონფერენციაში ადვოკატთა ასოციაციის შრომის კომიტეტის წევრები, უზენაესი სასამართლოსა და ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეები,  სახალხო დამცველისა და შრომის ინსპექტორის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. 
შეხვედრის ფარგლებში ისეთი საკითხები განიხილეს როგორებიცაა: 

  • ციფრულ ეკონომიკაში დასაქმება საქართველოში და დასაქმებულთა უფლებრივი მდგომარეობა;
  • ციფრულ ეკონომიკაში დასაქმების პერსპექტივები საქართველოში, შრომითი ურთიერთობების დაცვის საკანონმდებლო გარანტიები და პრაქტიკა;
  • ციფრულ ეკონომიკაში დასაქმებულ პირთა დაცვის საერთაშორისო სამართლებრივი გარანტიები და პრაქტიკა;
  • ციფრულ ეკონომიკაში დასაქმებულ პირთა შრომის უსაფრთხოების დაცვა;
  • სახალხო დამცველის პრაქტიკა ციფრულ ეკონიმიკაში დასაქმებულ პირთა შრომითი უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად;

კონფერენციის ფარგლებში მონაწილეებმა ციფრულ ეკონომიკაში დასაქმებულ პირთა უფლებების დაცვის მიზნით ადვოკატირების გეგმაზე იმსჯელეს, რომელიც საკანონმდებლო ცვლილებებს, კოლექტიურ მოლაპარაკებებსა და აღსრულების მექანიზმებს მოიცავს.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი