გამოკითხვა კომერციული სამართლის თემაზე

3 ივნისი 2022

აშშ-ის კომერციის დეპარტამენტის კომერციული სამართლის განვითარების პროგრამა (CLDP) და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია (GBA) სამართლის პრაქტიკოსებისთვის შემუშავებულ ახალ პროექტზე მუშაობენ, რომლის მთავარი თემაა კომერციული სამართალი. 

იმისთვის, რომ თქვენზე მორგებული პროგრამების შემუშავება შევძლოთ, სხვადასხვა აქტივობის დაგეგმვამდე, გთხოვთ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება, რა არის თქვენი ინტერესები კომერციულ სამართალში და რა საჭიროებები იჩენს თავს თქვენი საქმიანობის პროცესში.
გთხოვთ, შეავსოთ გამოკითხვის ფორმა 15 ივნისამდე.


 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი