გაეცანით ადვოკატთა ასოციაციის საინფორმაციო ბიულეტენს

21 აპრილი 2021

გაეცანით ადვოკატთა ასოციაციის საინფორმაციო ბიულეტენს, რომელშიც ტრადიციულად, ასოციაციის აქტივობების კვარტლური ანგარიშია წარმოდგენილი.

👉 https://bit.ly/2P8kmuF

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი