აღმასრულებელი საბჭოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება!

29 მარტი 2019

გაცნობებთ, რომ აღმასრულებელი საბჭოს 2019 წლის 26 მარტის გადაწყვეტილებით, 2005-2010 წლების საწევრო დავალიანების მქონე პირები, სრულად გათავისუფლდნენ საწევრო დავალიანების გადახდის ვალდებულებისგან და შესაძლებლობა აქვთ მომართონ ადვოკატთა ასოციაციას ხელახლა გაწევრიანების თაობაზე.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე:

 2987878  შიდა ნომერია - 2. 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი