ასოციაციის აღმასრულებელი აპარატის თანამშრომლების სამუშაო შეხვედრა

26 იანვარი 2019

ევროპის საბჭოს მხადაჭერით მიმდინარეობს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი აპარატის თანამშრომლების სამუშაო შეხვედრა;

შეხვედრაზე განიხილება ასოციაციის 4 წლიანი სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა და მისი შესრულების მექანიზმები.

ასოციაციის სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროექტის ერთობლიბი პროექტის მხარდაჭერით, ვტორიტეტული საკონსულტაციო კომპანიის - "PMCG ჯგუფის" ექსპერტების დახმარებით შემუშავდა.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი