ადვოკატთა საყურადღებოდ!

11 თებერვალი 2021

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების (სისხლის სამართალი) სპეციალიზებული კურსების გავლის მსურველ ადვოკატთა რაოდენობის განსაზღვრისა და შესაბამისი კურსის დაგეგმვის მიზნით, რეგისტრაცია ცხადდება.

მსურველ ადვოკატებს გთხოვთ, მიმდინარე წლის 27 თებერვლამდე შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა:

https://forms.gle/dfGHV67NWVa4rXgNA

რეგისტრირებულ ადვოკატებს რეგისტრაციის დასრულების შემდგომ, დამატებით გეცნობებათ კურსთან დაკავშირებული დეტალები.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი