ადვოკატის პროფესიულ დღე

8 ნოემბერი 2021

ადვოკატის პროფესიული დღის აღსანიშნავად, ქართველი ადვოკატების სახელით, დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ, დავით ასათიანმა აღმასრულებელი საბჭოსა და ეთიკის კომისიის წევრებთან ერთად პატივი მიაგეს ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ხსოვნას.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი