ადვოკატთა საყურადღებოდ

7 ოქტომბერი 2021

ადვოკატის პორტალზე განგრძობადი იურიდიული განათლების ფარგლებში ახალი ტრენინგები განთავსდა. ტრენინგების თემები საჭიროებათა კვლევის შედეგად შეირჩა.

თითოეული ტრენინგისთვის შემუშავებული მოდული მორგებულია ადვოკატთა საქმიანობის თავისებურებებზე.

ტრენინგები ჩატარდება როგორც დისტანციურად ასევე, ფიზიკურ სივრცეში, შესაბამისი მითითება იხილეთ კალენდარზე, რეგისტრაციის დროს. უკვე არსებულ ტრენინგებს კი ახალი ტრენინგები ეტაპობრივად დაემატება.

რეგისტრაციისთვის გთხოვთ, ეწვიოთ ადვოკატის პორტალს: https://portal.gba.ge/

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი