ადვოკატთა საყურადღებოდ

24 ივლისი 2020

ადვოკატთა ასოციაციის მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე, რაც უკავშირდება პენიტენციურ დაწესებულებებში დამონტაჟებულ რენტგენის აპარატის უსაფრთხოებას, გიზიარებთ ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის მიერ სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოსთვის გაგზავნილ წერილს და ამავე სააგენტოს პასუხს.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი