ადვოკატთა საყურადღებოდ

18 დეკემბერი 2019

ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს 2019 წლის 16 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დამტკიცდა ადვოკატთა ასოციაციის 2019 წლის 21 დეკემბრის საერთო კრების რეგლამენტი. 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი