ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის მონაწილეთა საყურადღებოდ

21 ივლისი 2021

გაცნობებთ, რომ ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური მდგომარებისა და საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი რეგულაციებიის გათვალისწინებით, ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის მონაწილეთათვის ასოციაციის თავმჯდომარის ბრძანებით უსაფრთოხების წესები განისაზღვრა. 

გთხოვთ, აუცილებლად გაეცნოთ და დაიცვათ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის მონაწილეთათვის საგამოცდო ადგილზე კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის აუცილებელი უსაფრთხოების წესები.

გისურვებთ წარმატებას!
 

 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი