ადვოკატთა ასოციაციის მე-10000 წევრი

11 ივლისი 2022

ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ, დავით ასათიანმა ასოციაციაში გაწევრიანებულ რიგით მეათიათასე წევრს ადვოკატის მოწმობა და სიმბოლური საჩუქრები გადასცა. 
ასოციაციის მე-10000 წევრი ადვოკატი, მაია ახვლედიანია, რომელიც ადვოკატურას სისხლის სამართლის მიმართულებით შემოუერთდა. 

მაია ახვლედიანი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარჩინებული კურსდამთავრებული და დოქტორანტურის სტუდენტია. 

წარმატებას ვუსურვებთ მას პროფესიულ საქმიანობაში!

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი