ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის მუშაობის შესაფასებლად კვლევა ჩატარდა

26 ივნისი 2024


USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის მუშაობის შესაფასებლად საჩივრის ავტორებისა და მოპასუხე ადვოკატების სატელეფონო გამოკითხვებით კვლევა ჩატარდა. 

კვლევის ფარგლებში რომელიც „CRRC საქართველომ“ ჩაატარა 270 ზე მეტი რესპონდენტი გამოიკითხა. გამოკითხვა 2021-2023 წლების შედეგებს მოიცავს. 

კვლევის შედეგების მიხედვით ეთიკის კომისია საქმისწარმოების მხარეთა მიერ გამოხატულ რეკომენდაციებზე იმუშავებს, რაც კომისიის საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი