ადვოკატთა ასოციაციის დეპარტამენტების წარმომადგენლებისთვის ტრენინგი ჩატარდა

1 აპრილი 2024

29 მარტს USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ანალიტიკური და საკომიტეტო საქმიანობის დეპარტამენტის, ეთიკის კომისიის, ადმინისტრაციული დეპარტამენტისა და სასწავლო ცენტრის თანამშრომლებისათვის ერთდღიანი ტრენინგი ჩატარდა თემაზე: თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის თავისებურებები და მეთოდოლოგიური საფუძვლები.  

ტრენინგი თეორიული და პრაქტიკული კომპონენტისგან შედგებოდა და მოიცავდა ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა:
▪️ თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის მეთოდოლოგიური საფუძვლები;
▪️ თვისებრივი კვლევის დიზაინები, შერჩევა და ეთიკის საკითხები;
▪️ თვისებრივი კვლევის  მეთოდები.

ტრენინგს ექსპერტი - მარიამ დალაქიშვილი უძღვებოდა.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი